Funktioner til planlægning af stævner

Publicer på Cup123.dk
Stævnesprogrammet kan publiceres på Cup123.dk, hvor det kan downloades som en pdf-fil eller ses direkte som websider. Websiderne kan ses på smartphone, tablet og pc.

Eksport til PDF
Alle udskrifter kan udskrives på printer eller skrives til en fil i PDF-format til brug for eksempel ved publicering på en hjemmeside eller vedhæftning til en e-mail.

Ubegrænset antal rækker
Et stævne i Cup123 kan være opdelt i et ubegrænset antal rækker efter f.eks. styrke (f.eks. A, B, C osv.) eller alder (f.eks. U15, U17 osv.) eller kombinationer heraf (f.eks. U15-A, U15B, U17-A osv.).

Forskellige turneringssystemer
Cup123 understøtter forskellige turneringssystemer:

  • Cup
  • Puljer (med eller uden slutspil)

Seedninger
Cup123 understøtter op til 16 seedninger.

Lodtrækning
Cup123 understøtter både automatisk og manuel lodtrækning.

Programsætning af kampe
Programsætning af kampe, dvs. fastsættelse af rækkefølge og tidspunkt for alle kampe, kan være både kompliceret og tidskrævende uden det rette værktøj. I Cup123 er dette gjort simpelt. På en simpel måde kan man først fordele kampene på forskellige spillesteder og spilledage, foretage sortering af kampene efter standardregler eller manuelt. Herefter beregner Cup123 automatisk kampnumre og tidspunkter for alle kampe. Under denne proces får man hele tiden en oversigt over kampe, som er kandidater til at låse under stævnet (dvs. to kampe med den samme hold, som overlapper tidsmæssigt).

Udskrivning af dommersedler
Dommersedler kan udskrives i forskellige formater på almindeligt papir (f.eks A4).

Program-layout
Program-layout er en funktion som giver fuld kontrol over udformningen af det endelige stævneprogram. Man kan bestemme rækkefølgen af rækker, bestemme skrifttyper og andre formateringsparametre. Der kan desuden frit indsættes tekstafsnit og grafik samt auto-genererede afsnit som for eksempel deltagerliste, tidsplan m.fl. Under layout-processen kan man hele tiden på skærmen se nøjagtigt, hvordan det vil se ud på udskriften.

Præmieberegning
Cup123 kan udskrive en oversigt over antal præmier, som skal bruges. Udskriften indeholder antallet af 1. præmier, 2. præmier osv. Kriterier for præmier kan vælges for hver række, eksempelvis f.eks. "1. præmie hvis mere end 4 deltagere, 2. præmie hvis mere end 10 deltager osv."

Funktioner for afvikling af stævner

Live score
Stillinger og resultater kan ses løbende på www.Cup123.dk under stævnet på smartphone, tablet og pc.

Styring af baner og kampe
Baner og kampe styres let i Cup123. Der vises konstant et billede af igangværende og næste kampe sorteret efter programsat tidspunkt.

Afbud og reserver
Afbud håndteres let i Cup123. Man udpeger blot de hold, som har meldt afbud, hvorefter disse vil blive markeret i resultatprogrammet og modstanderne vil blive udnævnt som vindere og overført til den næste kamp. Reserver kan frit indsættes. Reserver markeres i resultatprogrammet.

Resultater
Resultater kan let indtastes, hvorefter Cup123 automatisk overfører vinderen til næste kamp for cup-turneringer eller beregner puljestilling for puljeturneringer og evt. overfører puljevindere til slutspil.

Resultatprogram
Resultatprogram med resultater for alle spillede kampe kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt. Der er fuld kontrol over layout af resultatprogrammet. Man kan bestemme rækkefølgen af rækker, bestemme skrifttyper og andre formateringsparametre. Der kan desuden frit indsættes tekstafsnit og grafik samt auto-genererede afsnit som for eksempel deltagerliste, tidsplan m.fl. Under layout-processen kan man hele tiden på skærmen se nøjagtigt, hvordan det vil se ud på udskriften. Som alle andre udskrifter kan resultatprogrammet skrives til en PDF-fil, som kan publiceres direkte på en hjemmeside på Internettet.

Automatisk eller manuel udskrivning af dommersedler
Når resultater bliver indtastet bliver vinderen automatisk overført til dommersedlen for den næste kamp (cup-systemet). Således vil der løbende være nye dommersedler, som er klar til at blive udskrevet. Dette kan gøres automatisk af Cup123 eller man kan vælge at gøre det manuelt.

Flere samtidige spillesteder
Cup123 understøtter at et stævne afvikles samtidigt på forskellige spillesteder og således styres fra forskellige computere. Resultater og andre informationer, som er indtastet på en computer, kan let overføres til en anden, således at resultater fra forskellige spillesteder/computere kan samles i én computer.