Nyt i Cup123

Marts 2019, Version 2.2

 1. Man kan nu scrolle med musehjulet i visning af udskrifter på skærmen
 2. Forbedret layout af skærmbilleder, når skærmindstillinger var sat op til at skalere skrift til f.eks. 150 %
 3. Afbud kan nu også bekræftes i "Vis alle resultater"
 4. Tilføjet eksport til csv-fil i funktionen Seedninger

Juni 2018, Version 2.1

 1. Slutspil nu muligt i rækker med kun 1 pulje. For eksempel kan man nu lave en ekstra finalekamp mellem nr. 1 og 2. fra puljen.
 2. Rettet fejl i ophold under Programsætning: hvis der kun var en bane i perioden (eller generelt set, hvis der blev indsat et ophold efter den sidste kamp i et tidsinterval) blev næste tidspunkt forskudt med ekstra 2 gange antal minutter pr. kamp. Dette er rettet så tidspunktet kun forskydes 1 gang.

Marts 2018, Version 2.0

 1. Forbedringer til programsætning:
  • Markering af kampe med konflikter
  • Indsætte ophold i perioder
  • Sortering af valgte kampe
 2. Ændret kamprækkefølge for puljer med 5 hold, så ingen hold skal spille to kampe lige efter hinanden, hvis puljen afvikles på 1 bane.
 3. Ændret puljefordeling ved 4/3-puljer og 5 hold i alt, så der nu dannes 1 pulje med 5 hold.
 4. Automatisk nedskalering af grafik med høj opløsning i pdf-programmet, så pdf-filen ikke fylder så meget.
 5. Send til postmodtager: Kan nu gemme mailadresser i csv-fil som kan bruges til udsendelse af mails enkeltvist ved hjælp af brevfletning i Microsoft Word.
 6. Rettet fejl ved publicering, hvis ikke alle kampe var programsat.
 7. Rettet fejl ved publicering, hvis man havde indtastet et tabulatortegn (indrykning) i adressen for et spillested.

Juli 2017, Version 1.92

 1. I "Programsæt kampe" er det nu muligt at sortere ikke-programsatte kampe efter pulje.
 2. Udskrift af puljer kan nu sprede sig over flere sider.
 3. Rettet fejl vedr. bronzekamp: Forkert sortering på web og og resultater blev ikke overført fra web til pc.
 4. Rettet fejl ved udskrivning af resultater for puljer, hvis der var valgt "Komprimer puljer". I dette tilfælde blev resultat for uafgjorte kampe ikke vist.

Juni 2017, Version 1.9

 1. "Ombyt hold" understøtter nu at hele puljer kan ombyttes på en gang.

Maj 2017, Version 1.8

 1. Understøtter ny licenstype gældende for et begrænset antal hold.
 2. Under "Rækker" kan man nu gemme hhv. gebyrer og præmier på en gang for alle rækker.
 3. Grafik som er indlæst under "Program / Layout og udskrivning" kan nu gemmes i en fil.

April 2017, Version 1.7

 1. Rettet fejl som optrådte, hvis man forsøgte at ændre turneringsform under afvikling.

April 2017, Version 1.6

 1. Rettet fejl som optrådte, hvis man forsøgte at publicere turnering, hvor ikke alle kampe var programsatte.

Februar 2017, Version 1.5

 1. Mindre ændringer.

Januar 2017, Version 1.4

 1. Rettet fejl vedr. manglende opdatering af websider på cup2000.dk, hvis man havde startet afvikling uden først at publicere ændringer til tilmeldinger og kampe.

November 2016, Version 1.3

 1. Understøttelse af flere forskellige spillesteder.
 2. Turneringsform kan nu vælges for alle rækker på én gang.

Maj 2016, Version 1.00

 1. Første version af Cup123 baseret på turneringssystemet Cup2000, som er blevet benyttet til alle officielle turneringer under Badminton Danmark og Norges Badminton Forbund siden år 2000.